Κάλυμνος από Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Χρειάζεστε βοήθεια;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Για Θεσσαλονίκη:
2310 591 590europe@mzt.gr

Για Αθήνα:
210 331 7953outgoing-ath@mzt.gr

Μοιράσου το με τους φίλους σου


ΚΑΛΥΜΝΟΣ - 12 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση
Πακέτο

12 Ιουλ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
355,00 € 325,00 €
195,00 €
471,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
369,00 € 345,00 €
215,00 €
500,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
415,00 € 389,00 €
195,00 €
564,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
455,00 € 429,00 €
215,00 €
622,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 455,00 €
225,00 €
659,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
505,00 € 475,00 €
365,00 €
688,00 €

13 Σεπ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
355,00 € 325,00 €
195,00 €
471,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
369,00 € 345,00 €
215,00 €
500,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
415,00 € 389,00 €
195,00 €
564,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
455,00 € 429,00 €
215,00 €
622,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 455,00 €
225,00 €
659,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
505,00 € 475,00 €
365,00 €
688,00 €

20 Σεπ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
355,00 € 325,00 €
195,00 €
471,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
369,00 € 345,00 €
215,00 €
500,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
415,00 € 389,00 €
195,00 €
564,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
455,00 € 429,00 €
215,00 €
622,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 455,00 €
225,00 €
659,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
505,00 € 475,00 €
365,00 €
688,00 €

27 Σεπ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
355,00 € 325,00 €
195,00 €
471,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
369,00 € 345,00 €
215,00 €
500,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
415,00 € 389,00 €
195,00 €
564,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
455,00 € 429,00 €
215,00 €
622,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 455,00 €
225,00 €
659,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
505,00 € 475,00 €
365,00 €
688,00 €

19 Ιουλ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
365,00 € 339,00 €
195,00 €
491,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
385,00 € 359,00 €
215,00 €
520,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
429,00 € 405,00 €
195,00 €
587,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 449,00 €
215,00 €
651,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HΜΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
495,00 € 469,00 €
225,00 €
680,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
519,00 € 495,00 €
365,00 €
717,00 €

26 Ιουλ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
365,00 € 339,00 €
195,00 €
491,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
385,00 € 359,00 €
215,00 €
520,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
429,00 € 405,00 €
195,00 €
587,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 449,00 €
215,00 €
651,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HΜΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
495,00 € 469,00 €
225,00 €
680,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
519,00 € 495,00 €
365,00 €
717,00 €

23 Αυγ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
365,00 € 339,00 €
195,00 €
491,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
385,00 € 359,00 €
215,00 €
520,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
429,00 € 405,00 €
195,00 €
587,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 449,00 €
215,00 €
651,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HΜΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
495,00 € 469,00 €
225,00 €
680,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
519,00 € 495,00 €
365,00 €
717,00 €

30 Αυγ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
365,00 € 339,00 €
195,00 €
491,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
385,00 € 359,00 €
215,00 €
520,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
429,00 € 405,00 €
195,00 €
587,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 449,00 €
215,00 €
651,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HΜΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
495,00 € 469,00 €
225,00 €
680,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
519,00 € 495,00 €
365,00 €
717,00 €

06 Σεπ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
365,00 € 339,00 €
195,00 €
491,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
385,00 € 359,00 €
215,00 €
520,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
429,00 € 405,00 €
195,00 €
587,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
475,00 € 449,00 €
215,00 €
651,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HΜΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
495,00 € 469,00 €
225,00 €
680,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
519,00 € 495,00 €
365,00 €
717,00 €

02 Αυγ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
379,00 € 355,00 €
195,00 €
514,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
399,00 € 375,00 €
215,00 €
543,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
445,00 € 419,00 €
195,00 €
607,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
489,00 € 465,00 €
215,00 €
674,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
515,00 € 489,00 €
225,00 €
709,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
539,00 € 515,00 €
365,00 €
746,00 €

09 Αυγ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
379,00 € 355,00 €
195,00 €
514,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
399,00 € 375,00 €
215,00 €
543,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
445,00 € 419,00 €
195,00 €
607,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
489,00 € 465,00 €
215,00 €
674,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
515,00 € 489,00 €
225,00 €
709,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
539,00 € 515,00 €
365,00 €
746,00 €

16 Αυγ 2020
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PANORAMA STUDIOS ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
379,00 € 355,00 €
195,00 €
514,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ OLYMPIC HOTEL ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
399,00 € 375,00 €
215,00 €
543,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ PLAZA HOTEL ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
445,00 € 419,00 €
195,00 €
607,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ KALYDNA ISLAND ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
489,00 € 465,00 €
215,00 €
674,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ ELENA VILLAGE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
515,00 € 489,00 €
225,00 €
709,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ FLY&DRIVE 6 HMΕΡΕΣ MASOURI BLU BOUTIQUE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
539,00 € 515,00 €
365,00 €
746,00 €
Σύνολο φόρων: 35,00 €

Περιλαμβάνονται

 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
 • Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με το έντυπο
 • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης 
 • Μια αποσκευή και μια χειραποσκευή, ανάλογα με την αεροπορική εταιρία
 •  

Δεν περιλαμβάνονται


 • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
 • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
 • Δημοτικοί - τοπικοί φόροι ξενοδοχείων 
 • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
 • Check points (όπου απαιτείται)
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου (απαιτείται κατοχή πιστωτικής κάρτας)